2006/Dec/16

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

.

งานวิจัยเนื้อหากว่า 1,000 หน้าจากนักวิทยาศาสตร์กว่า 700 คน

.

ว่ากรณีภาวะโลกร้อนจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศแต่ละส่วนของโลก

.

.

1. ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

.

แถบขั้วโลกได้รับผลกระทบมากสุด

.

และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ว

.

ทำให้ระดับน้ำทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้น

.

และไหลลงสู่ทั่วโลกทำให้เกิดน้ำท่วมได้ทุก ทวีป

นอกจากนี้จะพลอยทำให้สัตว์ทางทะเลเสียชีวิตเพราะระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง

.

.

.

ส่วนทวีปยุโรป

.

ยุโรปใต้ภูมิประเทศจะกลายเป็นพื้นที่ลาดเอียงเกิดความแห้งแล้ง

.

ในหลายพื้นที่ปัญหาอุทกภัยจะเพิ่มขึ้น

.

เนื่องจากธารน้ำแข็งบนบริเวณยอดเขาสูง

.

ที่ปกคลุมด้วยหิมะจะละลายจนหมด

.

.

ขณะที่เอเชีย

.

อุณหภูมิจะสูงขึ้นเกิดฤดูกาลที่แห้งแล้ง

มีน้ำท่วม ผลิตผลทางอาหารลดลง

.

ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นสภาวะอากาศ แปรปรวนอาจทำให้เกิดพายุต่าง ๆ

มากมายเข้าไปทำลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน

.

ซึ่งปัจจุบันก็เห็นผลกระทบได้ชัดไม่ว่าจะเป็นใต้ฝุ่นกก

.

.

แต่แถบทวีปอเมริกาเหนือ

.

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะได้รับผลประโยชน์

.

เนื่องจากอากาศที่อุ่นขึ้น พร้อม ๆกับทุ่งหญ้าใหญ่ของแคนาดา

.

และทุ่งราบใหญ่สหรัฐอเมริกาจะล้มตาย

.

เพราะความแปรปรวนของอากาศส่งผลต่อสัตว์

.

.

นักวิจัยได้มีการคาดประมาณอุณหภูมิผิวโลกในอีก 100 ปีข้างหน้า

.

หรือประมาณปี 2643

.

ว่า อุณหภูมิจะสูงขึ้นจากปัจจุบันราว 4.5 องศาเซลเซียส

.

เนื่องจากคาดการณ์ว่า จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

.

ถึงร้อยละ 63 และก๊าซมีเทนร้อยละ 27

.

ของก๊าซเรือนกระจก

.

.

สำหรับประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น

.

ประมาณ 1 องศาเซลเซียสในช่วง 40 ปี

.

อย่างไรก็ตาม หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 2- 4 องศาเซลเซียส

.

จะทำให้พายุไต้ฝุ่นเปลี่ยนทิศทาง เกิดความรุนแรง

.

และมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 ในอนาคต

.

นอกจากนี้ ฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้น

.

ในขณะที่ฤดูหนาวจะสั้นลง

.

.

.

.

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

.

รัฐที่เป็นเกาะเล็ก ๆ ของทวีปอเมริกาจะได้รับผล

.

จากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นกัดกร่อนชายฝั่ง

.

จะสร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศ แนวปะการังจะถูกทำลาย

.

ปลาทะเลประสบปัญหา เนื่องจากระบบนิเวศที่แปรเปลี่ยนไป

.

ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญจะสูญเสียรายได้มหาศาล

.

.

.

.

นอกจากนี้ ในเอเชียยังมีโอกาสร้อยละ 66-90

.

ที่อาจเกิดฝนกระหน่ำและมรสุมอย่างรุนแรง

.

รวมถึงเกิดความแห้งแล้งในฤดูร้อนที่ยาวนาน

.

ทั้งนี้ ในปี 2532-2545 ประเทศไทยเกิดความเสียหาย

.

จากอุทกภัย พายุ และภัยแล้ง

.

คิดเป็นมูลค่าเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า 70,000 ล้านบาท

.

.

รายงาน " Global Deserts Outlook"

.

ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

.

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ชี้ว่า

.

ภายใน 50 ปีข้างหน้า ระบบนิเวศวิทยาทะเลทราย จะเปลี่ยนแปลงไป

.

ทั้งด้านชีววิทยา เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

.

.

ปัจจุบันพืชและสัตว์ทะเลทราย คือแหล่งทรัพยากรมีคุณค่า

.

สำหรับผลิตยาและธัญญาหารใหม่ๆที่ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองน้ำ

.

และยังมีช่องทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ

.

เช่น การทำฟาร์มกุ้งและบ่อปลาในทะเลทรายรัฐอาริโซนา

.

และทะเลทรายเน เจฟในอิสราเอล

.

.

อย่างไรก็ตาม ทะเลทรายที่มีอยู่ 12 แห่งทั่วโลก

.

กำลังเผชิญปัญหาใหญ่ ไม่ใช่เรื่องการขยายตัว

.

แต่เป็นความแห้งแล้งเนื่องจากโลกร้อน

.

ธารน้ำแข็งซึ่งส่งน้ำมาหล่อเลี้ยงทะเลทรายในอเมริกาใต้

.

กำลังละลาย น้ำใต้ดินเค็มขึ้น

.

รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์

.

ซึ่งหากไม่มีการลงมือป้องกันอย่างทันท่วงที

.

ระบบนิเวศวิทยาและสัตว์ป่าในทะเลทรายจะสูญหายไปภายใน 50 ปีข้างหน้า

.

.

ในอนาคตประชากร 500 ล้านคน

.

ที่อาศัยอยู่ในเขตทะเลทรายทั่วโลกจะอยู่ไม่ได้อีกต่อไป

.

เพราะอุณหภูมิสูงขึ้นและน้ำถูกใช้จนหมดหรือเค็มจนดื่มไม่ได้

.

.

.

3. ผลกระทบด้านสุขภาพ

.

ภาวะโลกร้อนไม่เพียง ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป

.

แต่มีสิ่งซ่อนเร้นที่แอบแฝงมาพร้อมปรากฏการณ์นี้ด้วย

.

ว่าโลกร้อนขึ้นจะสร้างสภาวะที่พอเหมาะพอควร

.

ให้เชื้อโรคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

.

.

เดวิท พิเมนเทล นักนิเวศวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยคอร์ แนลในอเมริกา

.

ระบุว่าโลกร้อนขึ้นจะก่อให้เกิด

.

ภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การฟักตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืช

.

ที่เป็นอาหารของมนุษย์บางชนิด

.

โรคที่ฟักตัวได้ดีในสภาพร้อนชื้นของโลก

.

จะสามารถเพิ่มขึ้นมากในอีก 20 ปีข้างหน้า

.

ทั้งจะมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในโรคมาลาเรีย ไข้ส่า อหิวาตกโรค และอาหารเป็นพิษ

.

นักวิทยาศาสตร์ในที่ประชุมองค์การอนามัยโลก

.

และ London School of Hygiene and Tropical Medicine

.

วิทยาลัยศึกษาด้านสุขอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อนของอังกฤษ

.

แถลงว่า ในแต่ละปีประชาชนราว 160,000 คนเสียชีวิต

.

เพราะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

.

ตั้งแต่โรคมาลาเรีย ไปจนถึงการขาดแคลนสุขอนามัยที่ดี

.

และตัวเลขผู้เสียชีวิตนี้อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัวในอีก 17 ปีข้างหน้า

.

แถลงการณ์ของคณะแพทย์ระดับโลกระบุว่า

.

เด็กในประเทศกำลังพัฒนาจัดอยู่ในก