2006/Dec/16

อ้างอิง

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/subwater/sub.htm

2006/Dec/16

An Inconvenient Truthภาพยนตร์ความรู้ดีๆ
.

.
.

.
"An Inconvenient Truth" : "I Need to Wake Up"

โดย Melissa Etheridge

.

ถ้าใครเน็ตแรงกดดูไปก่อนได้นะคะ^^

.
ส่วนถ้าเน็ตไม่ค่อยแรง ก็กด pause แล้วรอเพื่อกดPlayทีเดียวก็ได้นะคะ


You Tubeที่เอามาให้ดูกันนี้

คือ "An Inconvenient Truth" : "I Need to Wake Up"

โดย Melissa Etheridge

(( เป็นMVของภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ))

ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ให้ความรู้และมีการเล่าเกี่ยวกับ

ปัญหาโลกร้อนได้อย่างเข้าใจง่ายๆค่ะ

.

ได้ข้อมูลของเอ็นทรี่นี้มาจาก บล๊อคคุณ Chubby นะคะ

ขอบคุณสำหรับYou Tubeและข้อมูลดีๆนะคะ แล้วก็ถ้าต้องการดูเพิ่มเติมว่า

มีอะไรในภาพยนตร์เรื่องAn Inconvenient Truth บ้าง?

>>คลิกที่นี่(บล๊อคคุณChubbyค่ะ


...ใครยังไม่ได้อ่านเอ็นทรี่นี้แนะนำมากๆ^^)


2006/Dec/16

การพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development

.
.

หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน

.
โดยไม่ทำให้ผู้คนในอนาคตเกิดปัญหาในการตอบสนองความต้องการของตนเอง

.
(นิยามของคณะกรรมการโลก ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

.


World Commission on Environment and Development

.
ในรายงาน Our Common Future 1987 หรือ Brundtland Report)

.

การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมความถึง3 ด้าน

.

คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

.

ซึ่งเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน โครงการพัฒนาใด ๆ

.

ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้ง3 ด้านนี้

.

.

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอะไรที่ไกลกว่าเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

.

เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคม

.

เพื่อลดการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

.

ลงไปในระดับที่ยังรักษาความสมดุลที่ดี

.

ทำให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทำลายล้างอย่างที่ผ่านมา

.

และยังทำกันอยู่หลายแห่ง ให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน อยู่ดีกินดี และอยู่เย็นเป็นสุข

อ้างอิง


.

การพัฒนาแบบยั่งยืน : กระบวนการกระทำทางเศรษฐกิจสังคม (metabolism)
และการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์

โดย สุทธิดา ศิริบุญหลง